МЕСЕЧНО АБОНАМЕНТНО ОБСЛУЖВАНЕ

 • Месечното абонаментно обслужване е разделено в различни групи, в зависимост от обема информация, който се използва за водене на електронен дневник и за създаването на Интрастат декларация.
 • Месечният тарифен план се отнася за всеки отделен Интрастат оператор.
 • Таксуването се извършва на брой редове вписани в електронния дневник и в Интрастат декларацията за даден Интрастат оператор.
 • Текущото попълване на данни в списъците с документи за Пристигане и/или Изпращане, няма да бъдат таксувани.

Месечен Тарифен План

iFree i50 i200 i500 i1000 i1000+ iRegister
Цена без ДДС безплатен 10лв 20лв 30лв 50лв 80лв 10лв
Брой редове, включени в Интрастат декларацията до 20 до 50 до 200 до 500 до 1000 над 1000 недост.
Създаване на Интрастат декларация ДА ДА ДА ДА ДА ДА НЕ
Експорт на данните във външен файл НЕ ДА ДА ДА ДА ДА ДА
Работа на повече от 1 потребител с една база данни НЕ НЕ НЕ ДА ДА ДА ДА
Максимален брой редове в ел.дневник 200 неогран. неогран. неогран. неогран. неогран. неогран.
Период на съхранение на данните 1 г. 7 г. 7 г. 10 г. 10 г. 10 г. 7 г.

Разяснения на месечните тарифни планове:

 • iFree е безплатен и позволява включването до 20 реда в Интрастат декларацията. Този план е подходящ за фирми с малко броя редове (до 20 реда), включени в месечната Интрастат декларацията.
 • iRegister е с минимална такса от 10 лв, като не позволява създаването на Интрастат декларация. Този план е подходящ за фирми, които не са задължени да подават Интрастат декларация, но водят електронен дневник.
 • i50, i200, i500, i1000 и i1000+ са платени, като цената на абонамента зависи от броя редове включени в месечната Интрастат декларация.

На всеки един Интрастат потребител се прави салдо, от което всеки собствен Интрастат оператор ще приспада месечната абонаментна такса, в зависимост от броя на редовете в Интрастат декларацията. Един Интрастат потребител може да създаде неограничен брой Интрастат оператори, като всеки Интрастат оператор може де е с различен месечен абонаментен план.

Салдото на всеки един Интрастат потребител се запълва предварително по преценка на клиента.

Например: Ако клиент трябва да създаде Интрастат декларация с 350 реда, то той трябва да заплати месечна такса от 30лв, отговаряща на месечен абонаментен план i500. Салдото на клиента трябва да е запълнено предварително с минимум 30лв. Ако клиентът прецени, може да запълни своето салдо с друга сума, например 100лв, и така биха му останали 70лв в салдото, които може да използва други месеци и/или за други Интрастат оператори.

Зареждането на салдото на Интрастат потребителя става чрез:

 • По банков път:

  Фирма:     Унисофт ЕООД
  IBAN:        BG05UNCR96601015221214
  BIC:          UNCRBGSF
  Банка:      УниКредит Булбанк
 • Моля, в поле “Основание за плащане” в платежното нареждане да посочите потребителя и да напишете:
  “Достъп до интернет страница www.intrastat-bg.com за потребител ...”

  Данни за издаване на данъчна фактура изпратете на email: info@unisoft-bg.com

 • В брой на място в нашия офис:

  гр. София, кв Зона Б-19, бл. 15-16, вх. А, ет. 1
© 2012 Унисофт ЕООД, Всички права запазени!